Nu finns det ett nytt verktyg som gör att du kan trimma dina greener så att spelförhållanden blir optimala. Med Toros helt nya universaltrimmerserie har du fler möjligheter att anpassa dig till banans förutsättningar och uppnå de resultat som spelarna kräver.

Två drivlägen i en och samma produkt
Toros nya serie av dubbelriktade trimmers erbjuder två drivlägen (samt neutralt) i en och samma apparat. Du väljer helt enkelt framåtdrivning, bakåtdrivning eller neutralt läge med väljaren.

Kontrollera för att trimma där det behövs
Finns det områden du inte vill trimma eller borsta? Du kan välja att trimma endast vissa områden eller under en viss årstid. Du kan till exempel vilja stänga av den under slutklippningen eller om greenen är hårt ansatt av hög värme och luftfuktighet.

Snabbt redskapsbyte
Med den nya universaltrimmerserien från Toro® går det snabbt att byta tillbehör – det är bara att ta bort en fläns och byta redskapet. Det går snabbt och enkelt att växla från trimmer till borste, så du kan anpassa skötseln till banans skick och säsongen.

Passar alla
Toros nya Toro-trimmers är standardiserade för att passa på greenklipparnas DPA-klippenheter samt på Reelmaster®-DPA-klippenheterna på 12,7 och 17,8 cm. Det underlättar arbetet för teknikerna eftersom de endast behöver underhålla en trimmer. Den symmetriska utformningen har dessutom antingen vänster- eller högerhandsdrivning.

Den helt nya dubbelriktade trimmerserien är nu redo för leverans, och samtliga bastrimmerredskap för både greener och fairway finns fortfarande för denna nya produkt. Du får fullständig information av din lokala Toro-distributör eller på Toro.com.