Med Toros Lynx® GDC 2-kabelstyrsystem kan du nu dra nytta av ett kostnadseffektivt alternativ för fältkontroll som hjälper dig att spara tid – Lynx-smarthubben. Tack vare den här nya typen av fältstyrenhet får du samma säkerhet, programmerbarhet och sensorfunktioner som i en satellitliknande styrenhetsstolpe i kombination med samma enkelhet och kostnadsbesparingar som i ett 2-kabel-/dekodersystem. Bland funktionerna märks:

smarthub_images500x333-2

Flexibla installationsalternativ

 • Lokalt eller fjärrstyrt
 • Stolp- eller väggmontering
 • Trådlös eller tillvalet trådbunden tvåvägskommunikation med en räckvidd på upp till tre kilometer, vilket inbegriper vägkorsningar och bevattningsprojekt i etapper
 • Upp till 20 procent lägre installationskostnader jämfört med ett satellitsystem eftersom det krävs betydligt mindre kablar, kan driva fler spridare med färre stolpenheter och använder lågspänning

smarthub_images500x333-1

Tvåkabelsteknik

 • Fungerar med Toros Lynx GDC 2-kabelmoduler, som ger samma fördelar som ett dekoderbaserat system
 • Varje smarthubb hanterar flera hål
 • Ger styrning av upp till 1 000 spridare per enhet, med upp till fyra kabelbanor per smarthubb, och upp till 250 spridare per kabelbana
 • Lagrar och kör ett fullständigt flödeshanterat bevattningsschema om den centrala datorn skulle vara offline – perfekt för konstruktionsfaser och inledande faser
 • Skapar ett anslutningsställe för jord-, flödes- och statusgivare
 • Förutom smarthubben är alla delar nedgrävda i jorden, vilket minskar risken för potentiella skador eller åverkan

smarthub_images500x333-3

Förenklat underhåll och felsökning

 • Låter systemet delas in i hanterbara områden vilket underlättar underhåll
 • Personalen kan driva och felsöka systemet manuellt från stolpen när de är ute på banan och kan se de anslutna spridarna
 • Genom att fördela hål inom tvåkabelssystemet går det att utföra lokal felanalys som inte påverkar andra hål
 • Lynx-smarthubbenheter kan utrustas med en repeater som kan användas med trådlösa Turf Guard®-jordsensorer

 

 width=

 

Olika fördelar för olika klimat

Golfbanor i kallare och regniga klimat som bara behöver bevattna en kortare tid av året och som brukar använda 2-kabel-/dekodersystem kan dra nytta av fördelarna med ett satellitsystem med smarthubb. I dessa klimat ger smarthubben möjlighet att lägga till den bekvämlighet, backupdrift och kontroll på fältet som man får med en satellitbaserad styrenhetsstolpe i ett 2-kabelsdekodersystem.

I varmare och torra klimat där golfbanor bevattnas oftare under året har satellitstyrenheter traditionellt sett varit det alternativ som föredras. Med smarthubben kan golfbanor i sådana områden välja att installera ett 2-kabel-/dekodersystem för att göra besparingar och samtidigt dra nytta av fördelarna med de stolpbaserade styrenheter som de är vana att använda.

 

 width=

 

Mer information

Nu behöver du inte välja mellan satellitbaserade eller dekoderbaserade styrenheter för ditt bevattningssystem. Med Lynx-smarthubben får du det bästa av båda. Det öppnar upp nya alternativ för golfbanor som installerar eller renoverar sina bevattningssystem och som strävar efter att fatta kostnadseffektiva beslut.

Tack vare trådlös kommunikation går det att placera Lynx-smarthubbenheter var som helst på golfbanan, vilket leder till tidsbesparingar och ökad produktivitet. Du kan få mer information om Lynx-smarthubben och andra bevattningsprodukter från Toro genom att kontakta den lokala Toro-återförsäljaren eller gå till www.toro.com/irrigation.