Ordet ”innovation” används så ofta idag att man nästan tar det för givet. För The Toro Company är det däremot inte bara ett modeord, utan en grundprincip som har funnits i verksamheten i över 100 år. Vi ska titta närmare på några av dessa banbrytande innovationer i en serie artiklar under 2018.

För oss har ständig innovation alltid handlat om att söka efter nya och bättre lösningar på kundernas problem. Ett exempel på detta är våra experiment med alternativ energi. Toro lanserade sin första helt elektriska greenklippare 1928 – decennier före marknaden började bry sig om miljön eller fossila bränslen.

Branschens första helt elektriska greenklippare
Den här helt elektriska greenklipparen låg långt före sin tid och patenterades av Toros medgrundare och första styrelseordförande John Samuel Clapper. Clappers patent omfattade även en konstruktion för traktormonterade elektriska klippcylindrar för klippning av fairways.

Klipparens klippenheter roterade och drevs inte bara elektriskt, utan patentet innehöll även funktioner som följande:

  • Rader av klippenheter som placerats nära varandra ”för att kunna röra sig runt kurvor utan att lämna oklippta remsor och utan att skada gräset”
  • Möjligheten att ansluta en gräsuppsamlare till varje klippenhet utan att öka avståndet mellan enheterna
  • Klippenheter i mångsidiga konfigurationer som var lätta att avlägsna – standardkonstruktionen innehöll tre klippenheter, men klipparen kunde även konfigureras med en eller fem klippenheter
  • Ett enklare sätt att lyfta de enskilda enheternas klippaggregat från marken ”för att göra det lättare att vända och flytta på satsen utan att använda klippaggregatet”

Clapper visade den nya klipparkonstruktionen på kringresande tillverkarmässor som flyttade från stad till stad, och gjorde stort intryck på golfbranschen. Detroit News hyllade den faktiskt som ”en av de mest avancerade klipparidéerna”. Den handstyrda modellen hade tyvärr sladd och krävde att en bärbar generator användes på områden av golfbanan där det inte fanns eluttag – en relativt besvärlig konstruktion. Det fanns dessutom ingen större efterfrågan på ren energi på den tiden. Därför blev den elektriska greenklipparen ingen kommersiell succé.

En historia fylld av innovation
Den första elektriska greenklipparen är bara ett tidigt exempel på Clappers många idéer. Till exempel kom Clapper på ett sätt att anpassa tidiga traktormotorer så att de förbrände fotogen istället för bensin eftersom fotogen var billigare. Han utvecklade även vad många betraktar som det första bevattningssystemet för fairways och sportanläggningar.

Clapper fortsatte att uppfinna hela livet och hade 16 patent (och dessutom flera uppfinningar som inte patenterades), trots att han saknade formell teknikutbildning. Han såg alltid framåt, och hade det som grund även för hur han bedrev verksamheten – han befäste Toros relation till golfbranschen och lade grunden för många decennier av innovation.

Toros senaste lösningar med alternativ energi
Toros innovationsanda har fortsatt vara en hörnsten genom företagets hela historia. Sju av de nio personer som innehaft befattningen som Toros vd (varav endast en har ingenjörsexamen) har ägt patent, något som talar för vår innovationskultur. Denna tradition fortsätter än idag med våra senaste lösningar med alternativ energi.

Dessa produkter omfattar Toro® Workman® e2050, vår första elektriska produkt för professionellt bruk. Toros e2050 banade väg för vårt aktuella anläggnings- och gräskombifordon Workman GTX, som erbjuds som eldriven modell med 48 V. Workman GTX erbjuder över 300 unika konfigurationer så att den kan anpassas till alla uppgifter, tillsammans med exklusiva fjädrings- och bromssystem för mjuk och bekväm körning.

Toro presenterade även branschens första litiumjonbatteridrivna gågreenklippare, Toro Greensmaster® eFlex®. Toros eFlex är mycket effektiv och tyst, avger inga avgaser, kräver mindre underhåll och kan klippa upp till nio greener på en laddning. Den har även en patenterad Flex-fjädring som följer konturerna samt klippenheter med dubbel precisionsinställning (DPA) som bibehåller en jämn nivå och bevarar inställningarna.

Greensmaster TriFlex® Hybrid var den första åkgreenklipparen som klippte med samma precision som en gåmodell. TriFlex Hybrid-modellerna har en pålitlig helelektrisk cylinderkrets som specialkonstruerats med all den kraft som krävs för de mest krävande tillämpningarna på och utanför greenen. De har även ett unikt dubbelt A-armupphängningssystem med branschledande Flex-teknik, som låter klippenheterna röras fritt över alla terränger för utmärkt klippkvalitet.

En annan banbrytande maskin var Reelmaster® 5010-H – branschens första fairwayklippare med ett riktigt hybriddrivsystem. Tack vare PowerMatch-teknologin kan 5010-H hela tiden anpassa den kraft som genereras till den kraft som krävs för drivning och klippning, allt beroende på klippförhållandena. Tack vare elektriska istället för hydrauliska klippenheter slipper du dessutom slangar, fästpunkter och vätska och därmed mer än 100 möjliga ställen för läckage.

Detta är bara några av produkterna som utvecklats utifrån vårt ständiga engagemang för innovationer med alternativ energi. Du kan läsa mer om vårt kontinuerliga arbete med alternativa energilösningartoro.com.